Bugnet therapie

Bugnet Therapie


De methode van Bugnet therapie is een behandelingsmethode gebaseerd op het volhouden van de gunstige lichaamshouding. Het handhaven van de lichaamshouding is een neurofysiologisch gegeven en komt op reflectoire wijze via de dieptesensibiliteit tot stand. Binnen de Bugnet therapie wordt de menselijke houdingsreflexen benut en aangewend met een therapeutisch doel. 


Het doel van de therapie is het verbeteren of herstellen van de onderlinge krachtsverhouding in het spierstelsel. Het voornaamste onderdeel van de therapie is het versterken van de zwakkere spiergroepen en deze samen te laten werken met de sterkere spiergroepen. 


De Bugnet therapie kan gebruikt worden als onderdeel van de behandeling van neurologische, orthopedische aandoeningen en houdingsafwijkingen, bijvoorbeeld:

 • Houdingsafwijkingen van wervelkolom, bekken, schoudergordel en van de extremiteiten. Denk aan scoliose, kyfose, kyfoscoliose, ook bij korset/ brace.
 • Stabiliteitsproblematiek van de gewrichten. 
 • Hypermobiliteit en hyperlaxity, HSD, EDS, Marfan. Denk aan klachten bij overbewegelijkheid, zoals rugklachten op verschillende niveaus, (sub) luxaties van verschillende gewrichten, vermoeidheid/ pijn en overbelasting van banden en pezen van voeten, knieën, bekken/ heupen enz.
 • Fibromyalgie. 
 • Immobilisatie (bij gipsen en corsetten) wanneer beweging niet is toegestaan of zeer pijnlijk is (postoperatief en reumatologie). 
 • Neurologische aandoeningen, zoals parese/ paralyse, periferezenuwletsels, hemiplegie, spina bifida, (post) polio, dystrofie/ regionaal pijnsyndroom.
 • Chronische pijnklachten en overbelasting van gewrichten. Denk aanverstuikingen, onzeker lopen, bekkenpijn/ instabiliteit, bewegingsproblemen, X- benen, O-benen, zwakke/ slappe houding, spierzwakte.
 • Behouden/ verbeteren van motorische functies. Denk aanimmobilisatie in gips/korset/ brace, rolstoelgebruik,voor en na operatieve ingrepen, bedlegerigheid.
 • Whiplash gerelateerde klachten. Denk aan pijn en instabiel gevoel bij het dagelijks bewegen,zoeken naar minder pijnlijke/ vermoeiendehouding,hoofdpijn enz.
 • Bij lifestyle klachten door langdurig belastendehoudingen en bewegingen. Denk aan RSI/ KANS, klachten bij repeterende bewegingen bij sportbeoefening.
 • Ontwikkelingsstoornissen, kinderfysiotherapie.


De methode van Bugnet is zeer geschikt om creatief mee om te gaan. Het toepassen van de basisprincipes geeft een verbreding en verdieping van de Oefentherapie voor de patiënten. Bij consequente toepassing zijn de resultaten vaak verrassend en zeer gunstig te noemen. Het oefenprogramma is over het algemeen in betrekkelijk korte tijd aan te leren en kan daarna door de patiënt zelf onderhouden worden.U kunt zich aanmelden voor behandeling via CONTACT bijvoorkeur door het sturen van een e-mail.